Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (89/91) · 1:54

Zjišťování chybějícího algebraického kroku Podívejte se, jakým způsobem řešil Steven lineární rovnici. Jakou operaci udělal v prvním kroku?

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Níže jsou uvedeny kroky, které provedl Steven pro úspěšné vyřešení rovnice: 6x je rovno 3 krát (x plus 4)... pro 'x'. Ale krok 1 chybí! Co mohl Steven zapsat jako první krok? Tak se na to podívejme, tohle je původní rovnice. Krok 1 je prázdný, následujícím krokem se Steven dostal ke 3x se rovná 12... Poté Steven vydělil obě strany 3 a zjistil, že x je rovno 4. Nejlepší, jak tento problém vyřešit, je pomyslet si: "Co bych udělal já?" Instinktivně bych se snažil roznásobit závorku číslem 3, abych potom mohl rozdělit části tohoto výrazu na ty s proměnnou a ty ostatní. Tak zkusme výraz roznásobit a zjistíme, co nám vyjde. Uvidíme, zdali Steven jednal podobně. Pokud to uděláme, získáme 6x je rovno... (levou stranu výrazu jsme zachovali) a na pravé straně máme 3 krát x je 3x a poté 3 krát 4 je 12. Získáme tedy 6x je rovno 3x plus 12. Pokud se nyní ani nepodívám na to, co udělal Steven, snažím se zjistit, kolik se rovná 'x', co by bylo mým dalším krokem? Pokusil bych se dostat 'x' na jednu stranu rovnice. Pokud chci tedy 'x' na levé straně rovnice, odečtu od obou stran 3x. Pokud tedy 3x odečtu od obou stran, dostanu Stevenův druhý krok. Náš postup tedy vypadá jako smysluplný Stevenův první krok. Prvním krokem tedy je: roznásobím 3, abych dostal tento výraz. Poté odečtu 3x od obou stran, čímž získám 3x je rovno 12. Nakonec vydělím obě strany 3, abych získal: x je rovno 4.
video