Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (72/91) · 4:50

Příklad rovnice s absolutní hodnotou

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Máme zjistit hodnotu x. Přepíšeme zadání, abychom zvýraznili absolutní hodnoty Máme 8 krát absolutní hodnota z x plus 7 plus 4 (zase v této barvě) se rovná minus 6 krát absolutní hodnota z x plus 7 plus 6. Na první pohled to vypadá poměrně složitě. Máme zde absolutní hodnoty. Jak se na toto můžeme dívat? Pokud si zavedeme místo absolutní hodnoty jinou proměnnou, příklad se značně zjednoduší a my ho lehce vyřešíme. Můžeme s tímto výrazem, s celou absolutní hodnotou z výrazu x plus 7 pracovat jako s proměnnou. A jakmile vyřešíme toto, dostaneme mnohem jednodušší příklad s absolutní hodnotou. Zkusme to udělat. Nebudeme hned počítat hodnotu x, ale spočítáme nejdřív absolutní hodnotu z x + 7. Ukážu vám to. Chci dostat všechny absolutní hodnoty x + 7 na levou stranu, takže se chci zbavit téhle na pravé straně. Nejjednodušší způsob je přičíst 6 krát absolutní hodnota x plus 7 k pravé straně. Samozřejmě to nemůžeme udělat pouze na pravé straně. Když se tyto dvě věci rovnají a přičteme-li něco na jednu stranu, jediný způsob jak zachovat rovnost je udělat to i na druhé straně. Tak to udělejme. Přičteme 6 krát absolutní hodnota x plus 7. A všechny tyhle konstantní výrazy Chceme na pravou stranu. Takže se chci zbavit této 4. Odečteme ji tady ale když to uděláme nalevo, musíme to udělat také napravo. Takže co tedy dostaneme? Takže na levé straně máme osm něčeho v tomto případě něco je absolutní hodnota z x plus 7. A když mám 8 něčeho a přidám 6 toho samého Mám toho teď 14. Takže to je 14 absolutních hodnot z x plus 7. 14 krát absolutní hodnota z x + 7. Plus 4 a minus 4 se odečtou, což byl záměr. Minus 6 a 6 krát absolutní hodnota z x plus 7 se též vyruší. Což jsme také chtěli. A zbývá nám tu 6 minus 4, což je 2. Takže tu máme 2. Takže jak jsme slíbili, chceme vyřešit pro absolutní hodnotu z x plus 7. Vydělme obě strany 14, abychom se zbavili tohoto koeficientu nebo násobku. Zkrátka toho, co násobí absolutní hodnotu x plus 7. Vydělíme obě strany 14. A zbyde nám, že absolutní hodnota z výrazu x plus 7 se rovná 2 lomeno 14. Můžeme to zkrátit na 1 lomeno 7. Takže jsme nyní spočítali absolutní hodnotu z plus 7. Ale potřebujeme spočítat hodnotu x. Co s tím uděláme? Když vezmu absolutní hodnotu a dostanu 1 lomeno 7, Mohl jsem ji získat ze dvou hodnot. Mohlo to být plus 1 lomeno 7 nebo minus 1 lomeno 7. Takže to, z čeho bereme absolutní hodnotu, tedy x plus 7 může být 1 lomeno 7, nebo x plus 7 může být minus 1 lomeno 7. Zamysleme se nad tím na chvilku. Když toto se rovná 1 lomeno 7 a vezmeme absolutní hodnotu, bude to 1 lomeno 7. Pokud to bude minus 1 lomeno 7, a vezmeme absolutní hodnotu, Bude to také kladné 1 lomeno 7. Tak jsme se k tomu dostali. Takže už to jen vyřešíme pro x. Když odečteme 7 od obou stran. Nalevo dostaneme x je 1 lomeno 7 minus 7. 7 můžeme přepsat jako 49 lomeno 7, což je tedy minus 48 lomeno 7. To je jedna možnost pro x. A druhá možnost je když se x rovná... Je tu minus 1 lomeno 7 minus 49 lomeno 7. Pouze odečítáme 7 od obou stran. Což je také 49 lomeno 7. A to nám dá minus 50 lomeno 7. Takže máme dvě řešení toho, o čem jsme si mysleli, že je složitá rovnice minus 48 lomeno 7 a minus 50 lomeno 7.
video