Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (90/91) · 1:16

Řešení rovnic a nerovností pomocí dosazování, příklad 2 Řešení rovnic a nerovností pomocí dosazování, příklad 2

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Mario měl na začátku 5 květin. Nějaké použil a zůstaly mu jen 3. Jestliže 'u' je počet květin, které použil, můžeme pak zapsat následující rovnici. Kolik květin Mario použil? Na začátku měl 5. Nějaké použil, takže odečteme počet, který použil, a nakonec mu zbyly 3. Je několik způsobů, jak to můžete vyřešit. První způsob je, že to doslova vyřešíte v hlavě. Hej, když od 5 odečtu nějaké číslo, zůstanou mi 3. A jak už asi víte, pokud odečtu 2 od 5, dostanu 3. Použil tedy 2 květiny. Když si všimneme, že zde máme pouze čtyři možnosti, můžeme řešit rovnici dosazováním. Dosaďme tedy každou hodnotu do rovnice. Možná bych to mohl řešit pouze zpaměti ale pokud bych dostal něco složitějšího... zkusím to raději postupně. Pokud byste odečetli pouze nulu, bylo by to 5 mínus 0. Stále by mu zbývalo 5. Pokud odečtete 1, zůstaly by mu 4. Když odečteme 3, zbudou mu 2. Ale když odečteme 2, 5 mínus 2 jsou 3. A třetí způsob, jak to vyřešit, je když použijeme algebraický výpočet a systematicky to vyřešíme. Ale k tomu se dostaneme v nějakém příštím videu. Tedy použil dvě květiny.
video