Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (65/91) · 3:40

Sčítání úseček Aplikace lineárních rovnic na sčítání úseček.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Máme úsečku JL, dále máme daný bod K, který leží na úsečce a víme, že JK se rovná 7x plus 9. Tedy tato vzdálenost se rovná 7x + 9. Dále víme, že JL je rovno 114. JL je celková délka úsečky. Tato úsečka se rovná 114. Nakonec máme dáno, že KL se rovná 9x plus 9. Tedy tato část je 9x + 9. Úkol zní: Najděte KL. V podstatě máme určit, čemu se rovná 9x + 9. Abychom to mohli určit, musíme nejdříve zjistit, čemu se rovná x. Naštěstí máme zadány všechny potřebné informace. Víme, že celá úsečka měří 114. Nemáme zadány žádné jednotky, takže pouze 114, má délku 114. A víme, že sečteme-li délku JK a KL, dostaneme délku celé úsečky. Můžeme tedy říct, že 7x + 9... Můžeme říct, že 7x plus 9... vlastně zapíštu to takto... Napíšeme, že JK, to je délka úsečky JK, plus délka úsečky KL, plus KL, se rovná 114. 114 A víme, že délka úsečky JK je 7x plus 9. 7x + 9. Víme, že délka úsečky KL je 9x plus 9. Takže 9x + 9. A to se rovná 114. A nyní musíme jen procvičit naše algebraické schopnosti. První, co uděláme... Máme dva výrazy s x. Když přičtu k 7x ještě 9x, dostaneme 16x. Zde máme číslo 9 a přičtu dalších 9, dostaneme 18. A to se bude rovnat 114. Nyní od obou stran rovnice odečtu 18. Odečtu 18 od obou stran... Na levé straně máme 16x a na pravé straně máme 114 mínus 18. Nebo když odečtu 14, dostanu 100, a když odečtu ještě 4, výsledek bude 96. A nyní musíme jen obě strany vydělit 16. Dělím obě strany 16. A podívejme, 96 děleno 16, to bude 6. 6 krát 10 je 60 6 krát 6 je 36 60 plus 36 je 96. Dostáváme, že 'x' se rovná 6. Ale ještě nemáme hotovo. Nehledáme pouze 'x', hledáme délku KL. KL je 9x plus 9, zapišme to. KL se rovná 9x + 9. Máme to dané přesně tady. Je to rovno 9x plus 9. Právě jsme zjistili, že 'x' se rovná 6, takže tohle se rovná 9 krát 6 plus 9 A to je 9 krát 6 je 54 plus 9 je 63. Tedy KL se rovná 63.
video