Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (63/91) · 3:43

Slovní úloha na výpočet věku 5 Za 40 let bude Imran 11 krát starší než je nyní. Jak je starý nyní?

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Dozvěděli jsme se, že za 40 let bude Imran 11x starší, než je právě nyní A potom jsme se zeptali "Kolik let je mu nyní?" Zkuste si to nejdřív vyřešit sami. Dobrá, zkusme si to vyjádřit rovnicí. Nejprve musíme zjistit, co je naše neznámá. Naše neznámá je "Kolik let je mu nyní". Takže, použiji x; rádi používáme x, může to být cokoliv... Řekněme, že x je kolik mu je let nyní. Nyní, co víme, kolik mu bude za 40 let? Dobře, takže to bude: jak je starý nyní + 40. Zapíši to. Za 40 let, Imran bude x + 40. (Plus těch 40 přímo tady) Ale oni nám dali další část informací! Tohle není samo o sobě dost ke zjištění, kolik mu je právě teď let. Ale oni nám sdělili: " za 40 let, bude Imran 11krát starší, než je právě teď." Tak to už sděluje, že toto množství, přímo tady, x + 40, bude 11krát x. Za 40 let, bude 11krát starší, než je nyní. Takže to bude 11krát. Vezmete x a vynásobíte 11, dostanete, jak bude starý za 40 let. Takže si pojďme zapsat rovnici. Vezměte x a vynásobte ho 11. Takže 11krát starší, než je nyní, bude za 40 let. A máme postavenou pěknou lineární rovnici, takže můžeme vyřešit x. Tak dejme všechna x na levou stranu. Zde máme více x než na druhé straně, tak to převeďme sem ať nemáme záporné x. Pokud se chci toho x zbavit na pravé straně, chci odečíst x , ale očividně to nemohu udělat napravo, jinak by rovnost nebyla zachována. Musím to stejné udělat i nalevo. A tak jsem nechal nalevo 11. Mám 11 z něčeho a dám to pryč od nich. tak zůstane 10 z toho něčeho. Takže jsem nechal nalevo 10krát x je rovno 40. Můžeš to vypočítat v hlavě sám, ale pojďme to vyřešit formálně. Takže když chceme 1 koeficient, měli bychom rozdělit desíti. Máme to udělat na obou stranách. Zůstalo nám x je rovno 4 rokům. x se rovná 4. Takže odpověď na otázku "Jak je Imran nyní starý?" je, že jsou mu 4 roky. A pojďme si to ověřit. Když bude mít nyní 4 roky, za 40 let mu bude 44 let. A jako 44-letý je 11krát starší než čtyřletý. Takže to vše funguje.
video