Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (87/91) · 1:23

Počet řešení lineárních rovnic - příklad 2

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Z určené nabídky máme sestavit lineární rovnici, která nemá žádné řešení. Lineární rovnice bez řešení je taková rovnice, kde nezáleží jak moc ji upravíte, levá strana se nikdy nebude rovnat pravé. Tak se podíváme, co máme za možnosti. Můžeme vybrat součinitele x a konstantu. Pokud tady vybereme -11x, pak máme -11x na obou stranách. Na levé straně máme -11x plus 4. Pokud sem dáme něco jiného než 4, řekněme, -11x mínus 11, pak to nebude mít řešení. Říkáte si, jak jsem na to přišel? Tak se na to podíváme. Máme -11x tady, máme -11x i tady, Pokud byste to řešili algebraicky, přičetli byste 11x k oboum stranám a výrazům, ty by se navzájem pokrátili a zbylo by vám 4 se rovná -11. Ať vyberete jakékoliv x nebude to mít řešení. Jiný způsob řešení je: tady máte -11 krát nějaké číslo plus 4. Zde máte taky -11 krát to samé číslo mínus 11. Pokud máte -11 krát číslo a na jedné straně přičítáte 4 a na druhé odečítáte 11, pak to nemá řešení, bez ohledu na to, jaké x zvolíte. Neexistuje x, pro které by to platilo. Zkontrolujeme naši odpověď.
video