Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (13/91) · 2:36

Proč děláme vždy stejnou operaci na obou stranách rovnice Názorné vysvětlení pro řešení neznámé pomocí rovnosti na vyvážené váze.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video