Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (15/91) · 3:27

Popis vztahu jednoduchou rovnicí Proč můžeme vyřešit příklad na neznámou hmotnost pomocí jednoduché rovnice

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video