Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (33/91) · 6:48

Lineární rovnice 11 Dvě lineární rovnice na procvičení - sloučení členů, neznámá na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video