Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (14/91) · 3:25

Rovnice s absolutní hodnotou 3 Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video