Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (16/91) · 6:36

Rovnice s absolutní hodnotou 4 Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video