Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (73/91) · 3:56

Co je to proměnná? Dabované – Vysvětlení, že proměnná je jen symbol, který zastupuje různé hodnoty.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video