Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (7/91) · 14:28

Pořadí operací Příklady na výpočet hodnoty číselných výrazů a výrazů s proměnnými pro dané hodnoty proměnných. Doplňování závorek do číselných výrazů.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video