Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (19/91) · 10:53

Jednoduché rovnice Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice 7x=14. Příklady na procvičení.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video