Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (20/91) · 1:57

Lineární rovnice 1 Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - 1.ekvivalentní úprava (převedení členu na druhou stranu rovnice). Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video