Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (55/91) · 4:11

Vyjádření periodického čísla zlomkem 1 Převod desetinného periodického čísla na zlomek - dva příklady.

Navazuje na Úvod do algebry.
video