Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (75/91) · 7:19

Permanentka na jógu - základy proměnných a rovnic Začátek posouzení, který plán jógy je pro mě lepší

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Mám náladu trochu vylepšit svou fyzičku a tak jsem se rozhodl chodit na kurzy jógy. Ukázal jsem se ve zdejším jogínském centru, které se jmenuje Super jóga, a zeptal jsem se „Kolik to stojí?“. Řekli: „Máme základní plán a máme zkušební plán“. Ve zkušebním plánu, pokud si to chcete vyzkoušet, tak můžete přijít na jakoukoli schůzku a ta stojí 12$ za jednohodinovou schůzku, ale když se vám to bude líbit, tak možná budete chtít měsíční členství. To bude 20$ za měsíc. To je tak zhruba základní plán. Je to 20$ na měsíc a poté dostanete slevu na schůzku. Bude to jen 8$ za schůzku. Tak to vypadá zajímavě, ale jsem trochu zmatený. Jaký plán si mám vybrat? Takže na prvním místě bych začal přemýšlet o tom, kolik zaplatím v závislosti na tom, kolika schůzek se vlastně zúčastním. Abych to trochu zjednodušil, tak si stanovme pár proměnných. Řekněme, že S je ‚počet schůzek, které navštívím za měsíc‘. Počet schůzek za měsíc, kterých se zúčastním, kterých jsem se rozhodl zúčastnit v centru Super jóga. A řekněme, že C je ‚celková cena za měsíc‘. Takže s těmito proměnnými danými tímto způsobem se zamysleme, kolik bych platil za každý z plánů v závislosti na tom, kolik schůzek navštívím. Nejprve se podívejme. Začneme se zkušebním plánem, protože ten vypadá jednodušeji. Nakreslím tady malý sloupeček. Mám cenu, nakreslím počet schůzek. Počet schůzek a tady je má cena a teď sem nakreslím malou tabulku. Malou tabulku pro můj zkušební plán. A teď tedy udělejme totéž, jako jsme dělali pro zkušební plán. Udělejme to pro základní plán, takže to budeme moci porovnat. Takže to udělám pro základní plán a mám tedy počet schůzek, které navštívím a svou celkovou cenu. Nejprve se zamysleme nad situací, kdybych se rozhodl nenavštívit ani jednu schůzku. Pokud bych se rozhodl nezúčastnit se žádné schůzky ve svém zkušebním plánu, kolik by mě to stálo? 12$ za schůzku, 12 krát žádná schůzka, takže nebudu platit nic. Moje cena bude nula. A teď tu samou otázku aplikujeme na základní plán. Když mám základní plán, ale v daném měsíci nenavštívím žádnou schůzku, nezajdu do tělocvičny, vůbec nepůjdu do téhle jogínské tělocvičny kolik budu muset zaplatit? Je to 8$ za schůzku, nemusel jsem přijít na žádnou takže nebudu muset platit nic za každou jednotlivou schůzku, ale budu muset zaplatit těch 20$ za měsíc, přestože jsem tam ani nepřišel. Tenhle scénář nevypadá zas tak dobře, ale pokračujme v práci na dalších scénářích. Vezměme scénář, kde navštívím jednu schůzku. Kde navštívím jednu schůzku. Kolik budu muset platit ve zkušebním plánu? Je to 12$ za schůzku, takže zaplatím 12$. Podívejme se na stejný scénář pro základní plán. V základním plánu, pokud navštívím jednu schůzku, je to 8$ za schůzku. 8$ za to plus měsíční základní, takže budu prostě platit 20$ plus (8$ krát 1), tedy 28$. Budu platit 28$, takže zkušební plán pořád vypadá docela dobře, i kdybych tam šel jednou, Aby to bylo jasné: je to v dolarech a tohle tady je 28$. Mohl bych pokračovat, vy můžete sami pokračovat, zkusme to tedy ještě jednou. Jen abychom získali cit pro ta čísla. Kdybych se zúčastnil 2 schůzek ve zkušebním plánu, tak kolik budu platit? Je to 12$ za schůzku krát 2 schůzky, takže budu platit 24$. Podívejme se na základní plán. Když se zúčastním 2 schůzek… -- Nakreslím to žlutě. -- Když se zúčastním dvou schůzek, tak 2 krát 8$ za schůzku, to bude 16$, plus těch 20$, které utratím každý měsíc. Takže to bude 2 krát 16$ plus 20$, to se rovná 36$. Takže podle scénářů, které jsme si tu vytvořili, tak pokud navštívím 0 nebo 1, nebo 2 schůzky, tak zkušební plán vyhrává. Ale já chci objevit, ve kterém bodě bude zkušební plán horší. Ale než to uděláme, tak se zamysleme, jak to můžeme reprezentovat trochu více algebraicky, protože to nám umožní být poněkud přesnější v přicházení na nové odpovědi. Když vezmeme S jako ‚počet schůzek za měsíc‘ a C je ‚měsíční cena‘, tak jak můžeme vyjádřit zkušební plán jako rovnici? Můžeme říct, že naše celková měsíční cena, to je pro náš zkušební plán přímo tady… -- Namaluju tady přerušovanou čáru, abych to ukázal. -- Takže v našem zkušebním plánu se bude celková cena rovnat… Je to 12$ za sezení krát počet schůzek, krát S. Takže můžu říci, že moje celková cena pro základní plán je rovna 12$ krát S. 12$ za schůzku krát počet schůzek Udělejme totéž se základním plánem. Jak ho můžeme vyjádřit jako rovnici? Máme celkovou cenu, naše celková cena bude rovna, nezávisle na tom, co uděláme, tak každý daný měsíc, budeme muset platit těch 20$ za měsíc. Budeme platit 20$ za měsíc, ať uděláme cokoli, tak budeme muset platit těch 20$, Pak budeme platit 8$ za schůzku, takže to bude 20$ plus (8$ krát S, počet schůzek). To je zajímavé a vidíte, když vezmete S rovno 0, tak dostanete 20 plus (8 krát 0), což je 20. Když řeknete, že S je 1, tak dostanete 20 plus (8 krát 1), což je 28. Takže vidíte, že každé S a C splňují tuto rovnici, totéž tady a můžeme zkoušet víc a víc. Na této rovnici je elegantní právě tohle její shrnutí všech možných kombinací. Tohle shrnutí rovnosti všech možných kombinací tady, a tak v příštích pár videích chci zjistit, jak můžeme využít tyhle rovnice, abychom lépe zjistili, který plán je pro mě lepší.
video