Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (21/91) · 2:31

Lineární rovnice 2 Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - 2.ekvivalentní úprava (dělení případně násobení rovnice vhodným číslem). Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video