Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (4/23) · 1:45

Nerovnice Slovní úloha. Výpočet počtu dlaždic a obsahu při ceně nižší než 1000 Kč. Constructing and solving one-step inequality.

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video