Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních nerovnic (3/23) · 9:07

Nerovnice s násobením a dělením Řešení jednoduchých nerovnic násobením a dělením obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Navazuje na Řešení lineárních rovnic.
video