Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních nerovnic (1/23) · 1:25

Nerovnice na číselné ose Grafické znázornění "x < 4"

Navazuje na Řešení lineárních rovnic.
video