Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (17/23) · 2:00

Zápis a použití nerovnic 3 Slovní úloha, Writing and using inequalities 3 

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video