Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (6/23) · 2:49

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 D1cKk48kz-E

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video