Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních nerovnic (11/23) · 3:36

Nerovnice - řešení více kroky Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1), včetně znázornění řešení na číselné ose.

Navazuje na Řešení lineárních rovnic.
video