Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (11/23) · 3:36

Nerovnice - řešení více kroky 2 Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1) , včetně znázornění řešení na číselné ose.

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video