Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (16/23) · 6:40

Zápis a použití nerovnic 2

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
... J.T. si předplácí balíčky pro posílání SMS s dalšími třemi členy jeho rodiny. V rámci daného měsíce nemohou odeslat více než 500 SMS zpráv dohromady. Nemohou poslat více než 500 textových zpráv. A J.T. na konci tohoto měsíce odeslal o 25 SMS zpráv více než jeho starší sestra. Podtrhnu to. Udělám to jinou barvou. Takže v daném měsíci... J.T. poslal o 25 víc textových zpráv než jeho starší sestra, o 50 zpráv méně než jeho mladší sestra a o 125 více textových zpráv než jeho mamka. Kolik zpráv mohl J.T. odeslat, pokud nepřekročili limit pětseti zpráv? Definujme zde nějaké proměnné. Řekněme, že "o" tečka "s". "o" tečka "s" je..., řekněme jen "o", "o" bude starší sestra Tohle je počet SMS zpráv, které odeslala starší sestra. Řekněme, že "y" se rovná počtu SMS odeslaných mladší sestrou. A pak použijeme "m", které se rovná počtu SMS odeslaných jeho maminkou. A "j" budeme používat pro počet SMS odeslaných J.T: Celkový počet zpráv, které všichni dohoromady odešlou nesmí být větší než 500. Pokud sečteme SMS zprávy, které odeslal J.T. plus jeho starší sestra plus mladší sestra plus maminka, pak tento součet musí být menší nebo roven 500 SMS zprávám. Nesmí být větší než 500, takže součet musí být menší nebo roven 500. Jak můžeme tyto výrazy vyjádřit vzhledem k počtu SMS zpráv, které odeslal J.T.? Informace máme v zadání. V této větě je uvedeno, že J.T. odeslal o 25 SMS více než jeho starší sestra, takže "j" = 25 + počet SMS starší sestry, který jsme označili "o". Není to nula. Je to "o", jako "older", starší sestra. A také říkají, že J.T. odeslal o 50 méně SMS než mladší sestra. Takže "j" se také rovná počtu SMS zpráv mladší sestry mínus 50. O 50 zpráv méně než mladší sestra. A nakonec říkají o 125 více zpráv, než jeho maminka. "j" = maminčiny zprávy + 125. A teď sestavím rovnici se členy "j", protože chceme vyjádřit, kolik zpráv mohl J.T. odeslat. Vše chci tedy vyjádřit ve vztahu k "j", takže vyřešme členy rovnice s "j", budeme řešit "y" na základě vztahu k "j", a stejně tak u "o" a "m". Pak dosadíme zpětně. Pokud "j" se rovná 25 + "o" a pokud odečteme 25 z obou stran této rovnice, dostaneme: "j" mínus 25 = "o" To je to samé. Pokud toto vezmete a odečtete 25 z obou stran, dostanete právě tohle. Zde, pokud přičtete 50 na obě strany této rovnice, pokud přičtete 50 na obě strany této rovnice: "j" plus 50 se rovná počtu SMS zpráv, které poslala mladší sestra. Jen jsem přičetl 50 na obě strany. A pak tady, pokud odečtete 125 z obou stran této rovnice -- posunu obraz -- pokud odečtete 125 z obou stran, dostáváte: "j" mínus 125 se rovná počtu SMS zpráv jeho maminky. A tak bychom mohli přejít přímo sem. Tady na začátku se říká, že J.T. odeslal o 25 zpráv více než jeho starší sestra. Takže pokud vezmete počet textových zpráv, které odeslal J.T., odečtete 25, dostanete počet zpráv odeslaných jeho stařší sestrou. Tohle je písmeno "o", není to nula. "o" pro starší sestru. A podobně poslal o 50 zpráv méně než jeho mladší sestra. Pokud vezmete počet jeho zpráv a přičtete 50, dostanete počet zpráv, které poslala jeho mladší sestra. A nakonec, odeslal o 125 zpráv méně než jeho matka, takže pokud vezmete počet zpráv od J.T. a odečtete 125, dostanete počet zpráv odeslaných jeho maminkou. Teď, když tohle máme, můžeme nahradit každou z těchto proměnných v původní rovnici. Máte zprávy J.T. plus zprávy starší sestry , ale víme, že "o" je to samé, co zprávy J.T. mínus 25, takže zapíšeme zprávy J.T. - 25. A pak máte: plus SMS zprávy mladší sestry, ale víme, že to jsou zprávy J.T. + 50. A pak máte zprávy jeho maminky a to je počet SMS zpráv odeslaných J.T. - 125. A všechno dohromady musí být méně než nebo rovno 500. Takže sečtěme všechna "j". Máme jedna, dvě, tři, čtyři proměnné "j", tedy čtyři "j". A teď přičteme konstanty. mínus 25 plus 50, to je 25. A pak máte 25 mínus 125, takže 25 mínus 125 je mínus 100. 4"j" mínus 100 -- jen jsem přičetl všechny konstanty -- musí být menší nebo rovno 500. A teď už je to celkem jasná nerovnice. Přičteme 100 na obě strany, dostáváme 4"j" - tyto se navzájem odečtou -- dostáváme 4"j" je menší nebo rovno než 600. Vydělíme obě strany čtyřmi -- nemusíme se starat o převrácení znaménka nerovnosti, protože 4 je kladné číslo -- a dostáváme "j" je menší nebo rovno než 150. Takže J.T. musel odeslat méně nebo rovno než 150 textových zpráv v daném měsíci, aby se vešli jako rodina do limitu 500 odeslaných SMS zpráv celkem.
video