Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (8/23) · 7:10

Nerovnice se sčítáním a odčítáním Řešení jednoduchých nerovnic sčítáním a odčítáním od obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video