Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (15/23) · 3:13

Absolutní hodnota - nerovnice, př. 1 Nerovnice s absolutní hodnotou, vyznačení řešení na číselné ose.

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video