Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (2/23) · 5:12

Nerovnice, zápis, sčítání a odčítání u nerovnic Slovní úloha řešená nerovnicí; Interpreting inequalities

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video