Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních nerovnic (2/23) · 5:12

Slovní úloha na sčítání v rámci nerovnic Na číselné ose si ukážeme a vysvětlíme výsledek slovní úlohy, kterým bude nerovnice.

Navazuje na Řešení lineárních rovnic.
video