Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (5/23) · 2:00

Nerovnice - řešení jedním krokem Řešení nerovnice: x + 8 je menší než nebo rovno 6 a grafické znázornění One Step Inequalities

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video