Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic (13/15) · 3:29

Kolmé přímky

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních nerovnic.
() Ptají se nás, které z těchto přímek jsou kolmé. Musí být kolmé na některou z ostatních zadaných stran, nemůžou být kolmé jen tak samy o sobě. A kolmé přímky (jen abyste měli představu, jak kolmé přímky vypadají) se protínají pod pravým úhlem. Takže když tohle je jedna přímka, tak kolmá přímka bude vypadat takto. Kolmá přímka bude protínat druhou, ale nebude jí protínat jen tak obyčejně, bude ji protínat pod pravým úhlem. () Takže tyhle dvě přímky jsou kolmé. Jestli tyhle dvě přímky jsou tedy kolmé, tak sklon této oranžové přímky je m, takže její rovnice se napíše jako y = mx + b1, rovnice této žluté přímky bude zápornou převrácenou hodnotou rovnice této přímky, takže to bude y = -(1/mx) + b2. () Další způsob, jak se nad tím zamyslet: Jestli jsou tyhle dvě přímky kolmé, tak násobek jejich sklonů (členů <i>m</i>) bude -1 Takže byste mohli napsat, že m krát (-1/m) bude...Tyto dva členy se vykrátí, takže se to bude rovnat -1. Pojďme zjistit sklony (členy <i>m</i>) každé z těchto rovnic a přijít na to, jestli některý z nich je zápornou převrácenou hodnotou jiného. () U přímky A na to přijdeme dost jednoduše, protože už je to napsané ve sklon-průsečíkové formě, takže sklon této přímky je 3. Přímka A má sklon 3. Přímka B je napsána v klasické formě, kterou lze ovšem snadno převést na námi požadovanou sklon-průsečíkovou formu. Pojďme vyřešit prímku B. Přímka B je předepsána jako x + 3y = -21. Od obou stran odečteme x, aby se nám přesunulo na pravou stranu, takže dostaneme, že 3y se rovná -x - 21. Teď vydělíme obě strany rovnice 3 a dostaneme, že y = -(1/3) - 7, Sklon této přímky je -1/3, takže m této přímky je -1/3. Už teď vidíme, že sklony obou těchto přímek jsou vzájemně záporné převrácené hodnoty. Převrácená hodnota 3 je 1/3, a pak z toho uděláme zápor. Převrácená hodnota -1/3 je -3, a pak z toho uděláme ještě zápor a dostaneme 3. Takže tyto dvě přímky jsou rozhodně kolmé. () Pojďme se podívat na třetí přímku- Přímka C má předpis 3x + y = 10. Když od obou stran rovnice odečteme 3x, dostaneme, že y = -3x + 10, takže sklon této přímky je -3. () Toto číslo je záporem tohoto čísla, takže tento sklon je záporem, ale ne zápornou převrácenou hodnotu, Tato přímka tedy není kolmá na tuhle přímku. Toto číslo je převrácenou hodnotou tohoto čísla, ale ne zápornou převrácenou hodnotou, takže tahle přímka není kolmá ani na jednu ze zbývajících stran. Přímka A a přímka B jsou na sebe kolmé. () ()
video