Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic (1/15) · 13:10

Grafické znázornění lineárních rovnic Kreslení grafů lineárních funkcí pomocí vynesení hodnot a spojení bodů.

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních nerovnic.
Pojďme udělat pár úloh na grafy lineárních funkcí. Máme spoustu možností, jak nakreslit graf lineární funkce. V tomhle videu si ukážeme ten nejzákladnější způsob. Kde prostě vyneseme několik hodnot a potom spojíme body. Myslím, že uvidíte, co říkám. Takže tady mám předpis funkce, lineární funkce. Přepíšu to, protože to je moc malé. "y" se rovná dva "x" plus 7 Chci tuhle lineární funkci zakreslit. Co můžu udělat před tím, než si vezmu čtverečkovaný papír je vytvořit si tabulku. Kam si zapíšu zvolené hodnoty "x" a potom můžu zjistit, jaké hodnoty "y" odpovídají každé z těchto x-ových hodnot. Tak například, když "x" bude rovno -- začneme opravdu nízko -- když "x" je rovno minus 2 -- nebo záporné dvojce, můžu říct -- kolik je "y" Dobře, dosadíme sem minus dvojku. Bude to dvakrát mínus 2 plus 7. To je mínus 4 plus 7. A to je 3. Když "x" bude rovno -- vyberu prostě náhodně hodnoty "x", které nám mohou něco prozradit --asi zvolím tři nebo čtyři x-ové hodnoty. A co se stane, když "x" bude rovno nule? Potom "y" bude rovno dvakrát 0 plus 7. Což je sedm. Budu "x" zvětšovat vždycky o dva. Můžete "x" zvětšovat o jednu, nebo můžete vybírat čísla úplně náhodně. Když je "x" rovno dvěma, kolik bude "y" ? Bude to dvakrát 2 plus 7 Tedy 4 plus 7 je rovno 11. Už bych mohl zakreslit body, kdybych chtěl. Už jich máme opravdu dostatek. Na nakreslení jakékoli přímky nám doopravdy stačí jen dva body. Takže máme o jeden víc, než je nutné. Dovolte mi udělat ještě jeden řádek, abych vám ukázal, že se opravdu bude jednat o přímku. Tak co se stane, když "x" bude rovno 4? Vlastně, abychom nepostupovali jen po dvou, uděláme, že "x" je rovno 8. Prostě si vybereme náhodné číslo. Potom "y" bude dvakrát 8 plus 7, což je -- no, to se nám asi nevejde do našeho obrázku -- ale dvakrát 8 je 16 plus 7 je rovno 23. Teď to zakreslíme. Nakreslím tady osu ypsilon. To je ona Ted nakreslím osu x. Mám hodně kladných čísel, takže potřebuji hodně místa na kladné části osy y. To je moje x-ová osa. Teď vyznačím hodnoty na ose x, tady je "x" rovno mínus 2 To je mínus 1 A tohle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jsou naše x-ové hodnoty. Potom se podíváme na osu y. Udělám trošku jiné měřítko, protože tahle čísla se velmi rychle zvětšují. Takže asi udělám kroky po dvou. Bude to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A takhle bych mohl pokračovat ještě dál, ale zakreslíme nyní tyhle body. Takže, první souřadnice, kterou mám je "x" je mínus 2 a "y" je 3 Můžu napsat souřadnice bodu. Bude to [ - 2, 3] x-ová je mínus 2. y-ová je 3. Trojka bude někde tady. To je náš první bod [ - 2; 3] Jdeme na další. [ 0; 7] Uděláme to touhle barvou [ 0; 7] "x" je 0. "y" je 7. Přesně tady. [ 0; 7] Teď tu máme tenhle zelený bod o souřadnicích [ 2; 11] [ 2; 11] to bude přibližně tady. A teď poslední bod -- vypadá to, že se opravdu nevejde do mého grafu. [ 8; 23] To bude někde tady nahoře. Můžete dokonce vidět, co dělám. To je bod o souřadnicích [ 8; 23] Když body spojíme, vznikne přímka. Teď ty body spojím. Evidentně to kreslím od ruky, takže to možná nebude perfektně rovná čára. Kdyby to dělal počítač, byla by to rovná čára. Můžete pokračovat s vynášením x-ových hodnot a s dopočítáváním odpovídajících y-ových hodnot. V případě, že "y" je funkcí naší x-ové hodnoty. Když zakreslíte každý možný bod, dostanete přímku. Kdybyste vyzkoušeli všechny možné "x" a zakreslili body, dostanete všechny body přímky. Podíváme se na další úlohu. Na letišti si můžete vyměnit dolary za eura Tahle služba stojí 5 dolarů a za každý další dolar dostanete 0,7 eura. Vytvořte tabulku a zakreslete graf funkce. Z grafu se pokuste zjistit, kolik eur dostanete, dáte-li úřednici 50 dolarů. Napíšu ... eura odpovídají -- podívejte, budou to dolary. Takže musíte dát vaše dolary Hned na začátku vám vezmou těch 5 dolarů. Takže dolary mínus 5. Takže ta služba nás hned stojí 5 dolarů. A potom z toho, co zbyde -- tohle je váš zbytek -- dostanete 0,7 eur za každý zbylý dolar. Dostanete 0,7 za cokoli co zbylo. Takže tohle je ten vztah. Nyní můžeme vynést body -- můžeme vlastně odpovědět na jejich otázku Když jim dáte 50 dolarů, nemusíme se ani dívat na graf. Ale podíváme se na něj za chvíli. Takže my jsme napsali eura odpovídají -- když jste jim dali 50 dolarů -- bude to 0,7 krát (50 mínus 5). Dali jste jim 50. Pět si vzali jako poplatek za službu. Takže nám zbylo 45 dolarů, tak to bude 0,7 krát 45. Můžu to spočítat třeba tady. 45 krát 0,7. 7 krát 5 je 35. 4 krát 7 je 28 plus 3 je 31. A pak máme jen jedmno místo za desetinnou čárkou, jenom tuhle sedmičku. Takže to vyjde 31,5. Dáte jim 50 dolarů a dostanete 31,5 eur. Eur, ne dolarů. Otázku jsme zodpověděli, ale teď se na to podíváme s pomocí grafu. Vytvoříme tabulku. Možná si připravím kalkulačku. Budu k tomu trochu odkazovat. Tak jak jsme řekli, my jim dáme dolary. A kolik euro dostaneme zpátky? Vyzkouším několik náhodných čísel. Když jim dáme 5 dolarů, vezmou si celých 5 dolarů jako poplatek. Máme 5 mínus 5, což je 0 , 0 krát 0,7 Takže nic nedostaneme. Opravdu není důvod něco takového dělat. Když bych jim dal třeba 10 dolarů. Co se stane? Když jim dáme 10 dolarů, 10 mínus 5 je 5 a to vynásobíme 0,7 A získáme 3 dol -- vlastně 3,50 eur. Dostanete 3,50 euro. Co se stane, když jim dáme 30 dolarů? Nebo radši 25. Když jim dáme 25 dolarů, 25 mínus 5 je 20 a 20 krát 0,7 je 14 dolarů. Zkusíme ještě jednu hodnotu. Co když jim dáme 55 dolarů. S tím se počítá snadno, protože pak odečtete pětku. 55 mínus 5 je 50, 50 krát 0,7 je 35 dolarů Je to správně? Jo, je to dobře. Vlastně bych měl říct 35 eur. Všechny výsledky jsou v eurech. Pořád říkám dolary. Teď to zakreslíme. Všechny hodnoty jsou kladné, takže mi stačí nakreslit jen první kvadrant. A teď´dolary -- naneseme násobky pěti ..5, 10, 15 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Nakreslil jsem osu x moc krátkou. Potřebuju ještě 55. Teď osu y. Nanesu také násobky 5. To máme 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Je, to jsem nakreslil moc daleko. Teď vyneseme ty body. Dám jim 5 dolarů A dostanu 0 eur. Tohle jsou eura- Tohle jsou dolary. Dolary jsou nezávislou proměnnou a my z nich vypočítáme eura. Nebo počet eur, které získám závisí na počtu dolarů, které vložím. Když dám 10 dolarů, dostanu 3,50 euro. 3,50 -- jde to španě přečíst. 3,50 bude přibližně někde tady. Když dám 25 dolarů, dostanu 14 eur. [25, 14] je tady Kreslím to od ruky, takže to nebude úplně přesné. Když dám 55 dolarů, dostanu 35 eur. Takže [55,35] bude tady. Kdybych spojil body, měl bych dostat něco, co se podobá přímce. Kdybych to udělal --- kdybych byl počítač, byla by to jasná přímka. Vypadá to dobře. Teď bychom mohli zjistit, na co se nás ptali. S využitím grafu zjistěte kolik eur dostanete když dáte úřednici 50 dolarů. 50 je tady Takže bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Jsem na grafu. a tak pokračujete -- vlastně jsem tenhle poslední bod na grafu nakreslil trochu nepřesně. Asi ho ... 35 je tady. Asi ten bod radši překreslím. 35 je zhruba tady. Takže [55;35] je tady. Překreslím přímku. Bude to vypadat -- ztratil jsem 25 [25,14] je tady. Takže můj graf vypadá nějak takhle. To je můj nejlepší pokus. A teď odpovíme na tu otázku. Dali jsme jim 50 dolarů. A jdeme nahoru, nahoru, nahoru ... 50 dolarů A dostaneme. Teď pokračujeme nalevo. Něco kolem 31,50. Což jsme vypočítali přesně použitím tohoto vzorce. Ale vidíte, že se to dá vyčíst z grafu a zjistit z jakéhokoli množství dolarů. Když jim dáte 20 dolarů, pokračujeme směrem sem. A zjistíme, že by to mělo být -- když dáme 20 dolarů, dostaneme přibližně 7,50. Nedokonalosti v mám grafu -- v jeho kreslení, způsobují drobné nepřesnosti. Když řekneme 20 mínus 5 je 15. 15 krát -- bude to něco přes 10, což je přímo. Je to přímo tam. Když tam dáte 20 dolarů, 20 mínus 5 je 15. 15 krát 0,7 je 10,50, což je přímo tam. Můžete se podívat na jakýkoli bod na grafu a zjisti kolik eur dostanete. Jdeme na další , kde se zaměříme na čtení z grafu. Graf -- myslím, že říkají použijte níže uvedený graf Graf ukazuje převodní vztah pro převody mezi hmotností v kilogramech a hmotností v librách. Použijte ho pro převod následujících měření. Zde máme kilogramy a zde libry. Takže oni chtějí převést 4 kilogramy na libry. Když se podíváme sem, 4 kilogramy jsou přesně tady. Budeme následovat pomocnou linku až ke grafu. Takže 4 kilogramy na libry, vypadá to, nevím, o trochu méně než 9 liber. Takže trochu méně než -- tedy skoro, napíšu skoro 9 liber. Nemůžeme to vidět přesně. Je to o něco méně než 9 liber. 4 kilogramy. Teď 9 kilogramů. Jdeme sem. 9 kilogramů. Jdeme nahoru. Vypadá to jak přesných 20 liber. Tady říkají 12 liber na hmotnost v kilogramech. Vlastně kilogram je hmotnost, nechci odbíhat. ??? Takže 12 liber. Jseme sem. Libry. 12 liber na kilogramy vypadá jako 5 a půl. Přibližně 5 a půl. A nakonec 17 liber na kilogramy. 17 je tady. 17 liber na kilogramy vypadá to jako něco kolem 7 a půl kilogramu. Každopádně, doufám, že tyhle příklady vám pomohly s kreslením grafů funkcí a se čtením grafů funkcí. Uvidíme se v dalším videu.
video