Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic (2/15) · 4:56

Grafické znázornění soustavy nerovnic y > x - 8  a  y < 5 - x

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních nerovnic.
video