Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic (4/15) · 7:37

Grafické znázornění soustavy nerovnic 3 Slovní úloha - řešení pomocí sestavy nerovnic

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních nerovnic.
video