Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic (5/15) · 4:58

Objevujeme lineární vztahy U03_L2_T4_we2 

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních nerovnic.
Mějme příklad. V pondělí ráno napadlo 12 palců sněhu. (pozn. cca 30 cm) Oteplovalo se a v úterý ráno, 2 palce sněhu roztály. OK, takže nám zbylo 10 palců. 2 další roztály ve středu ráno. Takhle to pokračovalo celý týden, než nezůstal žádný sníh. V podstatě můžeme říct, že jsme měli 12 palců sněhu, co napadl v pondělí a každý další den dva palce roztály. V úterý jsme měli 10 palců, ve středu 8 palců a vzorec pokračoval. A co chceme je vytvořit rovnici a graf ukazující vztah mezi dnem a množstvím napadaného sněhu. Definujme si proměnnou, která nám řekne, jak daleko jsme od pondělí. Mějme x pro dny po pondělí. dny po pondělí... A mějme y pro počet palců napadaného sněhu. počet palců napadaného sněhu... Jeden pohled, jak se na to můžeme dívat je, když x je 0, máme pondělí a když je nula dní po pondělí máme 12 palců sněhu, každý další den dva palce ztratíme. V úterý máme dva palce krát jedna, protože úterý je jeden den po, takže x je 1, což znamená, že máme úterý. Když je x 2, což znamená 2 krát 2, ztratili jsme 4 palce, což je středa. To je naše rovnice pro vztah mezi dnem a množstvím napadaného sněhu. X je počet dní po pondělí, a y je počet palců sněhu, co leží na zemi. Začneme s 12, a potom každý den ztratíme přesně dva palce. Pojďme si načrtnout graf. Načrťněme si to. Udělám vertikální osu y-ovou, s palci sněhu y odpovídá palcům sněhu na zemi. A horizontální osa, x-ová, popojedu trochu dolů...to jsou dny po pondělí. Dny po pondělí... Máme 0 dní po pondělí, pak máme 1, 2, 3, 4, 5 a 6. V pondělí je to přesně 0 dní po pondělí. Tady je pondělí, kdy máme 12 palců sněhu. Vyznačím to nahoře, že máme 12 palců sněhu přímo tady . A dokonce bych mohl udělat tabulku, kdybychom chtěli. Načrtnu to. Máme x a y, tohle jsou dny po pondělí, takže to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. První den máme 12 palců a pondělí je nula dnů po pondělí. Ztrácíme 2 palce každý den. Jeden den po máme 10, 2 dny po 8, 6, 4, 2, 0. Nakreslíme si dané body. Už jsme nakreslili 0, 12 modrou barvou. Teď nakreslíme 1, 10. 1, 10 je právě tady. Přesně tady. Nakreslíme 2, 8. Dva dny po pondělí máme 8 palců sněhu. Je to středa, takže máme 8 palců. Tři dny po pondělí máme 6 palců sněhu. Tři dny po pondělí máme 6 palců sněhu. Vidíme tady tvořící se přímku. 4 dny po pondělí máme 4 palce sněhu. 4 dny po pondělí máme 4 palce sněhu. Čtyři. A pět dní po pondělí, máme 2 palce sněhu. A pět dní po pondělí, máme 2 palce sněhu. A konečně 6. den, 6 dní po pondělí... To je neděle...a všechen sníh roztál. To je přesně tady. Vidíme, že se nám vytvořila přímka, protože se jedná o lineární vztah. Vypadá trochu křivě, protože jsem ji nenačrtl přesně, ale je to přímka. Hotovo. Vytvořili jsme rovnici. Začali jsme s 12 palci, každý další den jsme dva palce ztratili. A ukázali jsme si graf, který znázorňuje daný vztah. :)
video