Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic (7/15) · 5:05

Co říkají lineární grafy Interpretujeme lineární graf

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních nerovnic.
Co chci udělat v tomhle videu je zamyslet se nad vztahem mezi proměnnými a potom nad tím, jak by graf, který toto zobrazuje, měl vypadat. Řekněme, že máme dvě osy, horizontální osu nakreslím tady, bude to cena zboží a řekněme, že vertikální osa je poptávka po zboží, Načrtnu jen první kvadrant, neboť předpokládám, že cena je jen kladná a předpokládám, že poptávka může být jen kladná, že lidé nebudou platit někomu, aby jim zboží vzal. Pojďme se podívat, co se stane s cenou a poptávkou po nejběžnějším zboží. Pokud je cena nízká, budeme předpokládat, že plno lidí je ochotných zboží koupit. Přemýšlí takhle: „To je dobrá cena, rád bych si to koupil.“ Takže pokud je cena nízká, potom poptávka bude vysoká, bylo by to někde tady. Až tady nahoře by byla poptávka, kdyby cena byla nula. Takže kdyby cena byla nízká, poptávka by byla vysoká. A co se nám stane s cenou… Tady je cena nízká, poptávka je vysoká, kdyby cena rostla trochu, potom asi by poptávka šla trochu dolů, že? Cena trochu roste a poptávka trochu klesá. Pokud cena roste ještě víc, pak asi poptávka půjde dolů ještě víc. Jak cena roste víc, tak poptávka klesá víc a přímka reprezentující vztah poptávky a ceny vypadá nějak takhle, takže předpokládám tuhle přímku. Možná to není přímka, ale je to křivka. Možná vypadá nějak takhle. Nebo možná vypadá nějak takhle. Ale obecně, když se vás někdo zeptá, když uvidíte tuhle fialovou křivku, kde cena roste, co se děje s poptávkou, řekněte: „OK, cena stoupá a jak roste cena, co se děje s poptávkou? Poptávka klesá.“ Vymysleme si jinou situaci. Podívejme se na poptávku po nemovitostech. Po opravdových nemovitostech a řekněme, že na této ose, kterou črtám, je populace Populace v téhle části a tu přímo nad ní, to je poptávka po pozemcích. Pokud je populace malá, představte si, že populace je nula, tak tu nemáme nikoho, kdo by si pozemek koupil. Pokud je populace velmi malá, poptávka je velmi malá. Jak populace roste, poptávka by taky měla růst. Pokud populace roste, více lidí si chce koupit pozemek. A když populace roste víc, potom si víc lidí chce koupit pozemek. Takže vidíme, že přímka vypadá nějak takhle. Ještě jednou nakreslím přímku, nemusí to být přímka, může to být křivka. Může to být křivka, co vypadá nějak takhle nebo křivka která vypadá nějak takhle. Nevíme, ale obecně je to tak, že když vám někdo ukáže graf, který vypadá takhle, kde populace roste, a ptá se co se děje s poptávkou, řeknětě: „Hele, populace roste, co se stane s poptávkou? Poptávka roste.“ Když cena roste, poptávka klesá. Tady populace roste a poptávka roste. A můžeme to zobecnit. Bavíme se o vybraných případech. Ale když bychom načrtli něco takového, když uvidíte graf, který vypadá takhle, tohle je proměnná 'x', tohle je proměnná 'y', a někdo by se vás zeptal, co se stane s 'y', když 'x' roste. Vezmeme libovolné 'x' a tohle je 'y', které máme pro dané x. Když roste x, pohybujeme se v kladném horizontálním směru. Jak roste 'x', co se stane s 'y'? 'y' roste. Takže pro tenhle případ, když 'x' roste, 'y' taky roste. Kdybychom měli graf, který vypadá takhle, můžeme říct, že tohle je osa 'a' a tohle je osa 'b' a náš graf vypadá asi nějak takhle. Co se stane, když 'a' roste? Vybereme si 'a' přímo tady. Máme tohle 'a' a tohle 'b'. Jak roste 'a', co se děje s 'b'? Jak naše 'a' roste, naše 'b' se snižuje. Jak 'a' roste, 'b' klesá. Jen jsem vám chtěl ukázat, že když 'x' a 'y' rostou společně, přímka jde zezdola vlevo doprava nahoru, říkáme tomu rostoucí křivka. Můžeme tomu říkat kladný sklon. Pokaždé když 'x' roste, 'y' také roste vzhůru. Opakem je, když naše nezávislá proměnná roste a naše závislá proměnná klesá. Když nezávislá proměnná roste, pak můžeme mluvit o klesajícím sklonu, který jde shora vlevo vpravo dolů.
video