Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic (4/10) · 4:06

Řešení soustav rovnic substitucí 2 Řešení soustav rovnic substitucí 2

Navazuje na Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic.
. Máme tuto soustavu rovnic, y je rovno 4x mínus 17,5 a y plus 2x je rovno 6,5. A máme řešit soustavu pro x a y. Takže hledáme x a y, která jsou řešením obou těchto rovnic. Nyní, nejjednodušší způsob jak o tom přemýšlet je, že jsme již vyřešili y v horní rovnici Napíšu to znovu. Napíšu to růžově. Máme y rovno 4x - 17,5. Takže tato první rovnice nám říká, tedy vlastně, díky tomuto omezení by mělo být 4 krát x minus 17,5. Nyní druhá rovnice říká, že cokoliv y je, přidáme 2 krát x a to by mělo být 6,5. Dobře, y zde také musí splňovat horní podmínku. Musí také splňovat podmínku, že to musí být 4 krát x mínus 17,5. Tedy co můžeme udělat je, že můžeme substituovat (nahradit) tuto hodnotu za y v této rovnici. Vysvětlím co dělám. Druhá rovnice zde je y plus 2x je rovno 6,5. Víme, že y musí být rovno tomuto zde. y musí být rovno 4x mínus 17,5. Tak, pojďme vzít 4x mínus 17,5 a substituovat s tím y. Dáme to právě sem. Takže pokud jsme to udělali, pokud jsme to nahradili toto y s 4x mínus 17,5, protože to je to, co nám první rovnice říká, tak dostaneme 4x mínus 17,5 plus 2x je rovno 6,5. A nyní máme jednu lineární rovnici s jednou neznámou. Pojďme vyřešit x. Zaprvé, máme výrazy s x. Máme 4x a máme 2x. Můžeme je dát k sobě, nebo je sečíst. 4x plus 2x je 6x. A pak máme 6x mínus 17,5 je rovno 6,5. Poté můžeme dostat 17,5 z cesty sečtením obou stran rovnic. Toto je záporné 17,5, tak přidejme kladné 17,5 na obě strany rovnice. A nalevo nám zbylo jen 6x, protože se x požrali. 6x bude rovno -- a 6,5 -- vidíte, 6 plus 17 je 23 a pak 0,5 plus 0,5 je 1. Takže toto bude 24. A teď můžeme obě strany rovnice vydělit 6. . A zbylo vám x je rovno 24 lomeno 6, což je to samé co 4. Tak, vyřešili jsme hodnotu x, pro pár x, y, která vyhovuje oboum těmto rovnicím. Nyní musíme vyřešit hodnotu y. A nyní to můžeme udělat tak, že vezmeme x a dáme ho zpět do jedné z těchto rovnic. Můžeme to udělat na kterékoliv z nich. Měli bychom dostat stejnou hodnotu y. Tedy, pojďmě to udělat s tou horní. Pokud předpokládáme x je rovno 4, tato horní rovnice nám říká y je rovno 4 krát x, což je v zde 4, mínus 17,5. Dobře, toto je rovno 16-17,5, což je rovno zápornému 1,5. Tak, y je rovno -1,5. Takže, řešení této soustavy je x je rovno 4 a y je rovno -1,5. A můžete dokonce ověřit tato dvě tvrzení, určitě fungují pro horní rovnici, pokud dáte 4 krát 4 mínus 17,5, dostanete -1,5. Ale také fungují pro druhou. Pojďme to udělat. Ve druhé, pokud vezmete -1,5 plus 2 krát x -- plus 2 krát 4 -- co se tomu rovná? To je -1,5 plus 8. Dobře, -1,5 plus 8 je 6,5. Tedy toto x a y splňuje obě rovnice. .
video