Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic (5/10) · 8:54

Důstojník na koni Není to až takový hlavolam, nicméně docela zábava.

Navazuje na Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic.
Byly mi zaslány nějaké úlohy od jednoho z našich diváků. Jeho jméno je Cortaggio nebo Cortajio, omlouvám se za nepřesnost. Jsem si jistý, že jsem to vyslovil špatně. Jsou to opravdu zajímavé úlohy. Co je na nich zajímavé je to, že nevyžadují přemrštěně složitou matematiku. Využívají elegantní cesty poměrně snadné matematiky. Takže než abych tady sáhodlouze o těchto úlohách mluvill, zkusme si raději jednu z nich vyřešit. Vlastně ani nevím, kam bych tohle zařadil. Do algebry či playlistu hlavolamů, a nebo možná obojí. Důstojník na koni jede od konce kolony kráčejících vojáků až do předu této kolony. Potom se otočí a jede k zadní straně kolony. Pokud jede jezdec třikrát rychleji, než je pohyb kolony, pak je kolona 100 metrů dlouhá. Teď máme dostatek informací k tomu, abychom si to načrtli. Teď nakreslím kolonu vojáků. Nakreslím je jako velkou tlustou čáru Takže toto je kolona vojáků. Musím si odkašlat.. omluvte mne. Naučil jsem se nekašlat přímo do mikrofonu. Nechci vám odfouknout vaše reproduktory. Tohle je tedy kolona vojáků. Úloha nám říká, že je 100 metrů dlouhá. Tato vzdálenost, právě zde, je 100 metrů. A pohybuje se nějakou rychlostí. Řekněme třeba doprava. Budu ji tedy nazývat jako nějakou rychlost "v" Musíme zůstat abstraktní, jelikož nám neříká přesnou rychlost. Potom tady máme důstojníka. Ano, chtěl jsem se ujistit, že jsem mu nedal špatný titul. Důstojník na koni vyjíždí z konce kolony. Takže začíná zde. Je na svém koni. Je na svém koni. To je má interpretace koně pro tyto účely, s důstojníkem na zádech. Mezitím, co se celá kolona pohybuje vpřed, on jede kupředu rychlostí "v". Pochopitelně je rychlejší, protože jede na koni. Poté pojede zpět a my chceme vědět, jak daleko se celá kolona posunula. A jak rychle jede důstojník? Pokud tedy jezdec pojede třikrát rychleji, než celá kolona, a tato kolona cestuje rychlostí "v", on se bude bohybovat rychlostí "3v". Zamysleme se nad dvěma věcmi. Čas, který mu zabere dostat se dopředu kolony a čas, který mu zabere dostat se zpět. Řekněme, že "t1" se rovná času kupředu. A "t2" bude čas nazpátek. Mohly by tu být i další cesty k vyřešení této úlohy, ale tohle je cesta, která mi v hlavě naskočila. Pojďme tedy vyřešit, jak dlouho bude trvat dostat se dopředu kolony. Takže za nějakou dobu, jak daleko se kolona pohne v čase "t1" ? Napíšu zde malý vzorec, jak se bude kolona pohybovat. Jsem si jistý, že tento vzorec znáte. Vzdálenost je rovna hodnotě době času. Správně? Jak daleko se tedy pohne kolona v čase "t1" ? Bude se pohybovat rychlostí "v" . "v" krát "t1". A jak daleko se tenhle chlapík pohne? V průběhu jsme říkali, že se pohybuje dopředu kolony. Celá tato kolona se tedy pohybuje doprava. A ve stejný čas se tento člověk pohybuje vpravo, ale rychleji. Na konci času "t1", který jsem určil jako čas který mu zabere dostat se kupředu, jaká je pravda důstojníka jedoucího na koni? Musí ujet o 100 metrů dále než kolona, správně? Aby dojel na začátek kolny, musel by jet o 100 metrů dále, než kolona. Vzdálenost, kterou kolna cestuje plus 100 metrů bude tedy vzdálenost, kterou důstojník cestuje ve stejném rozsahu času. Jaká je tedy vzdálenost, kterou cestuje ve stejném rozsahu času? Vzdálenost je rovna hodnotě "3v" krát čas "t1". Času vpřed. To je vztah mezi rychlostí a času vpřed. Podívejme se, zda-li to můžeme nějak zjednodušit. Když odečteme v (t1) z obou stran, dostaneme že 100 = 3v (t1) - v (t1) = 2v(t1) pak vydělíme obě strany 2, dostaneme 50. v(t1) = 50 Rychlost této kolny vojáků krát čas, který zabere důstojníkovy jízda vpřed se rovná 50. Toto ale ještě naši úlohu nevyřešilo. My chceme vědět, jak daleko se kolona pohnula. Máme dvě proměnné s jednou rovnicí. Zatím nám to nepomůže. Podívejme se, zda-li nám t2 nějak pomůže. Dobře. Zapnu barvy pro zjednodušení. Čas nazpátek. Nyní jsme v opačné situaci, kdy se chlapík dostal sem. Otočí se. Zdůrazňuji, že okamžitě. Okamžitě se otočí. A jede zpět. Rychlostí 3v. Pokud tedy začíná zde a jede ve směru rychlosti 3v, zadní část kolony se pohybuje proti němu rychlostí "v", správně? Pokud se nad tím zamyslíte, zadní část kolony se k jezdci přibližuje rychlostí 4v. Když máte 2 rychlosti, které se pohybují odlišnými směry, když posunu tento směr na 60 mil/hod a vy se pohybujete tímto směrem 60 mil/hod, Relativně, když předpokládám, že se nehýbu, vypadalo by to, že ke mně přicházíte rychlostí 120 mil/hod. Takže stejná myšlenka, důstojní pojede směrem ke konci kolony, zadní částí kolny, rychlostí 4v. Jak dlouho mu tedy zabere dostat ze dozadu? Tak se na to podívejme. Jeho rychlost je 4v. Vyznačím to zeleně. Jeho rychlost je 4v. To znamená, jak rychle se přibližuje na konec kolony. Zabere mu to t2 krát t2. Jeho vzdálenost, pojede 100 metrů, což je délka kolony. Je rovna 100. Podívejme se, co se stane, když vydělíme obě strany 4, dostaneme rychlost krát t2 se rovná 25 v(t2) = 25 Máme jednu rovnici se dvěma neznámými. To moc nepomůže. Pojďme se na to podívat ještě jednou, dají-li se tyto informace nějak využít k řešení toho, na co se nás ptají. Chtějí vědět, jak daleko se pohne kolona v čase, kterým se důstojník dostane na konec kolony. Chtějí tedy vědět, jak daleko se celá tahle věc pohne v celkovém čase v kterém tato úloha probíhá? Jaký byl celkový čas? Bylo to t1 + t2. To je celkový čas. t1 kupředu a t2 dozadu. Jak daleko se tedy kolona pohnula? Vzdálenost kolony je rovna hodnotě násobku času. Kolona tedy urazí svou vzdálenost -- to je rovno hodnotě její rychlosti. Co je tedy potom čas, který se v této malé úloze objevuje? Dobrá, t1 je jak dlouho zabere důstojníkovy dostat se vpřed. Plus t2. To je to, co potřebujeme vyřešit. To je to, co potřebujeme vědět. Potřebujeme znát vzdálenost, kterou kolona urazila. A ještě jednou, mám všechny tyto proměnné. Ale možná můžeme zkusit něco zajímavého. Podívejme se zde. Když rozdělíme toto, dostaneme vzdálenost = v(t1) + v(t2) A víme, co to je? Samozřejmě. Zvládli jsme se nějak prokopat k tomu, co vlastně tyto hodnoty jsou. A to je právě to, co je na této úloze zajímavé. Nikdy nepřijdeme na to, to je "v". Nikdy nepřijdeme na to co jsou "t1" nebo "t2". Ale můžeme rozluštit celou tuto věc. Protože nám říkají že v(t1) = 50 Můžeme to nahradit zde. Vzdálenost je tedy rovna 50. Co je "v" krát "t2" ? To jsme vyřešili zde, když jsme přišli na to, jak dlouho bude trvat jet zpět na začátek kolony. To je 25. To tedy dáme sem. Celková vzdálenost, kterou kolona urazila je 50 plus 25 = 75 metrů A to je čistá úloha, protože nám neřekli, jak rychle se kolona pohybuje. Říkají nám pouze, že je to "v". Řekli pouze, že důstojník jede 3 krát tak rychle, ale my nevíme úplné rychlosti. Stejně jsem na to ale přišli, i bez nich, bez toho, aniž bychom znali úplný čas, byli jsme schopni to vyřešit, celkovou vzdálenost, kterou kolona ušla. Doufám, že jste si to užili. A pokud ano, můžete za tuto úlohu poděkovat Cortagiovi.
video