Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic (8/10) · 12:20

Řešení slovních úloh 2 - soustavy rovnic Problem Solving Word Problems 2 

Navazuje na Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic.
Pojďme vyřešit pár slovních úloh. Tato nám říká, že Naďa je doma a Petr je ve škole vzdálené 6 mil od domu. Nakreslíme si malý diagram. Takže Naďa je tady. Zde se nachází Petr a jsou od sebe vzdáleni 6 mil. Tedy toto představuje vzdálenost mezi domovem a školou. A ta činí 6 mil. Vyjdou si naproti ve stejný čas. Oba dva vychází ve stejnou dobu a pohybují se směrem k sobě. Naďa jde rychlostí 3.5 mil za hodinu. Čili ujde 3.5 mil za hodinu v tomto směru. A Petr jede na skateboardu rychlostí 6 mil za hodinu v tomto směru. Petr ujede 6 mil za hodinu v tomto směru. Kdy a jak daleko od domova se oba setkají? Řekněme, že se potkají... ...nevím... Určitě to bude blíže domovu, protože kluk se pohybuje rychleji. Petr jede rychleji. Řekněme tedy, že x se rovná vzdálenosti od domu k místu, kde se setkají. Tedy tahle vzdálenost bude x. Jaká potom bude tato vzdálenost? Když tato část je x a celá trasa má 6 mil, potom tahle vzdálenost bude 6 mínus x. Naďa bude cestovat x mil a Petr bude cestovat 6 mínus x mil. A oběma bude cesta trvat stejnou dobu. Vzpomeňte si, že oba vyšli v čase 0 a po čase t se oba potkají právě zde. Oba tedy budou cestovat stejnou dobu. Naďina rovnice, když si vzpomeneme, že vzdálenost se rovná rychlost krát čas, mohli bychom tento vzorec použít pro oba dva, v Naďině případě vzdálenost, kterou ujde je x. X bude rovno její rychlosti, což je 3.5 mil za hodinu krát t, což je doba, po kterou cestuje. A v Petrově rovnici bude jeho vzdálenost. On cestuje 6 mínus x mil, takže 6 mínus x bude rovno jeho rychlosti, což je 6 mil za hodinu krát čas, za který vzdálenost urazí. On také cestuje t hodin, tudíž čas bude t. Máme tedy dvě rovnice a dvě neznámé a můžeme je vyřešit. X jsme už vyřešili zde. Pojďme jej tedy nahradit za toto x. Pak můžeme přepsat rovnici jako 6 mínus, ale místo x můžeme použít 3.5t, tedy 6 mínus 3.5t, protože víme, že x je rovno 3.5t...a to se rovná 6t. Potom, když přičteme 3.5t do obou stran této rovnice,dostaneme 6 rovná se 3.5t plus 6t což je 9.5t a když vydělíme obě strany číslem 9.5 dostaneme t rová se 6 lomeno 9.5 hodin, což je trochu bizarní číslo. Ale číslo 9.5 můžeme napsat i jinak. Je to to samé jako 19/2, že? Vydělte zlomek 19/2 a dostanete 9.5 Po vydělení zlomku nám vyjde 6 krát 2 lomeno 19. Výsledek je 12/19 hodin. Tak dlouho jim bude trvat než se setkají. A když se zeptáte jak daleko od domu se ti dva setkají? Pokud chcete zjistit hodnotu x, ta se bude rovnat 3.5...vlastně číslo 3.5 můžu zapsat jako 7/2, což je stejné jako 3.5...krát náš čas 12/19. Nyní vykrátíme čitatele a jmenovatele číslem 2 a dostaneme 7 krát 6 je 42 lomeno 19 mil. Toto číslo jsou hodiny. Tedy 12/19 hodin - zvláštní zlomek. Setkají se přesně 42/19 mil od domu. Výsledek bude něco málo přes 2 míle od domu. Další úloha. Petr koupil několik poznámkových bloků v Staples za 2.25 dolarů. A koupil také pár dalších poznámkových bloků v Rite Aid, každý za 2 dolary. Utratil stejné množství peněz v obou obchodech a dohromady koupil 17 poznámkových bloků. Kolik poznámkových bloků koupil v každém obchodě? Pojďmě určit některé proměnné. Nechť S je rovno počtu koupených poznámkových bloků v Staples. Pak můžeme říci, že R je rovno počtu koupených poznámkových bloků v Rite Aid. Co víme? Že koupil dohromady 17 poznámkových bloků. Označím text rozdílnými barvami. Koupil celkem 17 poznámkových bloků. Což nám říká, že S plus R se rovná 17. Dále také víme, že utratil stejnou sumu peněz v obou obchodech. Kolik utratil v Rite Aid? Vyznačím text oranžovou barvou. Utratil stejnou sumu peněz v obou obchodech. Kolik utratil v Staples? Koupil S poznámkových bloků, každý za 2.25 dolarů, takže 2.25S. Tolik peněz nechal v Staples. Bude se to rovnat sumě, kterou utratil v Rite Aid. V Rite Aid zaplatil 2 dolary za poznámkový blok. Tedy 2 dolary krát počet poznámkových bloků z Rite Aid, což je suma, kterou utratil v Rite Aid. Takže ještě jednou, máme dvě rovnice se dvěma neznámými. Možná můžeme provést menší substituci. Jaký je nejlepší způsob substituce v tomto případě? Vydělme obě strany rovnice číslem 2. Dostaneme - přepíšu 2.2...dobrá, udělám to takhle. Máte R. Když vydělíte obě strany rovnice dvěma, dostanete 2.25 lomeno 2 krát S je rovno R, že? Jen jsem vydělil obě strany rovnice dvěma. Takže jestliže vezmete tuto hodnotu a nahradíte ji za R rovnice se změní na S plus - namísto R dosadíme 2.25 lomeno 2 S se rovná 17. Pojďme si to zjednodušit. Toto je 1 - mohli bychom na to pohlížet jako na 2 lomeno 2S, že? Protože tento koeficient se rovná 1. Můžeme na dvojku pohlížet jako na společný jmenovatel. Vyjde 4.25 lomeno 2S je rovno 17. Zatím se snažím vyhnout obtížné matematice. Vynásobím obě strany rovnice číslem 2 lomeno 4.25 Je trochu neobvyklé mít výraz se zlomkem a desetinným číslem, ale není to nelegální. Vynásobme obě strany číslem 2 lomeno 4.25 Tyto zlomky se vyruší a dostanete S rovná se 17 krát 2 je 34 lomeno 4.25 Výsledek dokážu odhadnout. Vypadá to, že by se měl rovnat osmi, že? 4.25 je 4 celé a 1/4, což je stejné jako 17/4 lomeno 4. Je to totéž jako 34 lomeno 17/4, což je 34 krát 4/17. Sem napíšeme 1, vydělíme 17ti a dostaneme 2, zde dostaneme 1 a 2 krát 4 je 8. Výsledek je, že koupil 8 poznámkových bloků ve Staples a pak v Rite Aid koupil 8 plus R rovná se 17. Odečteme 8 od obou stran. V Rite Aid si kouil 9 poznámkových bloků. Pojďme udělat ještě jeden příklad. Tenhle vypadá obzvlášť zábavně. Petr je venku a dívá se na prasata a kuřata na dvorku. Naďa je v domě a na zvířata nevidí. Petr ji dává hádanku. Říká ji, že spočítal 13 hlav a 36 nohou a ptá se ji kolik prasat a kolik kuřat je na dvorku. Ještě jednou si určeme naše proměnné. P je rovno počtu prasat. A nechť C je rovno počtu kuřat. Počet hlav bude v podstatě počet prasat a kuřat. Předpokládáme, že každé zvíře má jednu hlavu. Počet prasat plus počet kuřat bude roven počtu hlav, to máme napsáno tady. Hlav má být 13. Poté 4 krát počet prasat, že? Každé prase má 4 nohy, takže 4 krát počet prasat plus 2 krát počet kuřat, protože předpokládáme, že kuřata mají dvě nohy. To bude rovno počtu nohou, kterých je 36. Ještě jednou, máme dvě rovnice o dvou neznámých. Místo substituce budu příklad řešit přidáním a odečtením k těmto dvěma rovnicím. Můžeme udělat to, že tuto rovnici vynásobíme dvěma. A když říkám vynásobíme dvěma, musíme vynásobit celou rovnici dvěma. A příklad bude stále pravdivý. Vynásobíme celou rovnici dvěmi. A dostaneme 2P plus 2C rovná se 26. Dále odečtu tuto rovnici od této horní rovnice, což můžete udělat. Protože toto je rovno tomuto a toto tomuto, tak neděláme nic co by porušilo pravidla algebry. Když odečtete spodní rovnici od horní nebo bych prostě mohl dát všude tady záporné znaménko, abyste věděli, že odečítáme. 4P mínus 2P je 2P. 2C mínus 2C je nula. Celé jsem to udělal proto, abych vyrušil tyto hodnoty. A pak 36 mínus 26 je rovno 10. Takže 2P je rovno 10. Vydělíme obě strany dvěma. A dostaneme 5 prasat. Pak 5 plus počet kuřat je rovno 13, takže musíme dostat, když odečteme 5 od obou stran, 8 kuřat. Pokud v tom máte zmatek, možná byste to chtěli vyřešit substitucí, ale mám spoustu videí o řešení soustav rovnic, kde je vysvětluji trochu pomaleji a logičtěji. Takže použijte to co máte radši. Tak jako tak, Naďa by měla odhadnout nebo dojít k řešení 5 prasat a 8 kuřat. A mělo by to sedět, že? Máte 13 zvířat, 13 hlav. Jeslitže vynásobíte 5 krát 4 vyjde 20 prasečích nohou plus 16 kuřecích nohou. 20 plus 16 je celkem 36 nohou.
video