Algebra: Poměry
Přihlásit se
Algebra: Poměry (3/5) · 9:57

Pokročilejší poměrové úlohy Pokročilejší poměrové úlohy

Navazuje na Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic.
Vítáme Vás u prezentace na téma pokročilejších poměrových úloh. Začneme s nějakými úlohami. Takže, řekněme že mám školní třídu a --aha pero nefunguje, už je to v pořádku-- takže ve třídě je celkově 57 studentů. A zároveň víme, že poměr mezi dívkami a chlapci je roven 4:15 (4 ku 15). Tak teď začíná ta zajímavá část, zatím to nevypadá tak těžké. Moje otázka zní, kolik chlapců musí opustit místnost, takže kolik chlapců musí odejít, aby se poměr mezi dívkami a chlapci změnil na 4:11 (4 ku 11). Tohle je fascinující. Takže, dobré je začít s tím, že zjistíme kolik dívek a kolik chlapců je ve třídě. A tohle už jsme se dozvěděli na začátku úlohy. Víme, že součet dívek a chlapců se rovná 57, protože v místnosti je celkem 57 studentů. A zároveň víme, pouhým násobením --vezmeme tuto rovnici-- a vynásobením obou stran (b), víme že počet dívek je roven 4/15 krát počet chlapců, že ano? Teď akorát dosadíme tohle do první rovnice a dostaneme 4/15(b) plus (b) se rovná 57, a to je stejné jako 19/15(b) je rovno 57. Jen to trochu vyčistím tady. To oddělím a budu pokračovat tady. (b) je tedy rovno 57 -- ale ne -- je rovno 57 krát 15 a to celé lomeno 19, že ano? Právě jsem vynásobil obě strany zlomkem 15/19. Takže 57 děleno 19 jsou 3. Takže (b) se rovná 45. A my víme, že je celkem 57 studentů ve třídě -- (g) plus (b) je 57-- takže víme, že tam je 12 dívek, ano? 57 mínus 45. Dobře. Takže nyní víme, že v tuto chvíli je ve třídě 45 chlapců a 12 dívek. Zapišme si to. Ve třídě je 12 dívek a 45 chlapců. Nyní, otázka zněla, kolik chlapců musí odejít, aby poměr mezi dívkami a chlapci byl roven 4:11 (4 ku 11)? Takže, tohle je počet dívek právě teď, 12, tohle je počet chlapců. Pojďme si říct, že (x) je počet chlapců, kteří musí odejít. Takže pokud (x) chlapců opustí místnost, nový poměr bude 12 dívek ku 45 chlapcům mínus (x) chlapců, kteří odejdou. Pokud Vás to plete, chviličku se nad tím zamyslete. Začali jsme s 12 dívkami a 45 chlapci v místnosti. A říkáme, že (x) chlapců odejde, takže nový poměr bude 12:45 mínus (x). (12/45 - x) A víme, že v této části úlohy bude nový poměr roven 4:11 (4 ku 11). Zde jsme právě vytvořili rovnici s jednou neznámou proměnnou (x). Doufám, že Vás to moc nemate. Vše co jsme udělali je, že jsme zjistili kolik chlapců a kolik dívek je v místnosti právě teď. Řekli jsme, že (x) je počet chlapců, kteří musí odejít. A řekli jsme si, že nový poměr bude počet dívek k novému počtu chlapců, což je 45 mínus (x). To bude rovno novému poměru. Takže pojďme vypočítat (x). Dobře, 12 krát 11 je 132. 132 je rovno 4 krát 45, 160, 180 mínus 4 (x). A když budeme řešit (x), myslím si, že víte jak na to, a uděláme mínus 4 (x) je rovno mínus 48. (x) je rovno 12. Tak a úloha je vyřešena. Řekněme tedy, že když 12 chlapců odejde z místnosti, nový poměr dívek a chlapců by byl 4:11 (4 ku 11) Dává to smysl? Dobře, když 12 chlapců odejde z místnosti, potom nový poměr dívek a chlapců bude 12:33 (12 ku 33), že ano? Protože 45 mínus 12 je 33. A je to stejné jako kdybyste vydělili vršek a spodek třemi. To je 4:11 (4 ku 11). Tady, máme to správně. Takže co vypadalo jako velmi těžká úloha, není ve skutečnosti tak zlé, když si sednete a propracujete se algebrou. Pojďme vyřešit jinou úlohu. Řekněme -- tyto věci někdy nefungují, v pořádku -- řekněme, že poměr jablek a banánů v košíku je roven 5:19 (5 ku 19). A pokud přidáme 23 banánů, poměr mezi jablky a banány -- a pojďme si to napsat zrovna, nyní máme o 23 banánů více -- poměr je roven 10:61 (10 ku 61). Otázka tedy je, kolik je celkem kusů ovoce v košíku? Počet kusů ovoce --to je naškrábané-- po přidání banánů. Ve skutečnosti jsem Vám právě napověděl, když jsem zapsal původní úlohu. Říkáme že poměr mezi (a) a (b) --takže (a) se rovna počtu jablek a (b) je počet banánů-- takže poměr jablek a banánů je roven 5:19 (5 ku 19). Pokud přidám 23 banánů, nový poměr bude počet jablek ku (b) plus 23. Nový poměr je 10:61 (10 ku 61). Jak to tedy vyřešíme? Dobře, znova máme 2 rovnice a 2 neznáme neznámé. Víme, že --pojďme se nejdříve podívat na tuto první rovnici protože je složitější-- víme, že když to křížově vynásobíme, tak 61(a) se rovna 10(b) plus 230 a když vydělíme obě strany číslem 61, tak víme že (a) je rovno 10/61(b) plus 230/61. Je to tak? A můžeme vzít tuto rovnici a vynásobit obě strany pomocí (b) a můžeme říct, že (a) se rovná 5/19(b). Tak? Dobře, obě rovnice jsou rovné (a), takže je můžeme nastavit aby byly rovné sami sobě. A dostanete 5/19(b) je rovné 10/61(b) plus 230 krát 61. A vyřešíme (b). I přesto, že se Vám to ze začátků může zdát složité, je to ve skutečnosti jednoduchá lineární rovnice. A pro úsporu času, jelikož mi zbývají už jen 2 minuty na toto video. Vyřeším tedy (b) a dostanu, že (b) se rovná 38. Pokud (b) je rovné 38, víme, že původní poměr je 5:19 (5 ku 19). Takže to je docela jednoduché. Řekněme tedy, že (a) je rovno 5/19 krát 38 což je rovno 10. Takže původní počet jablek bylo 10 a původní počet banánů je 38, je to tak? Takže původně jsme začínali s 48 kusy ovoce a potom přidáme 23 kusů ovoce, že ano? A 48 plus 23 je kolik, 71 kusů ovoce. Nechte mě v rychlosti posoudit, co jsme říkali. Řekli jsme, že poměr jablek k banánům je 5:19 (5 ku 19). To, že (a) je počet jablek, (b) je počet banánů. Když přidám 23 banánů tak mám (b) plus 23 a nový poměr jablek ku celkovému počtu banánů je 10:61 (10 ku 61). A právě jsem použil obě tyto rovnice. Dvě rovnice a 2 neznáme. Vyřešili jsem (a), které jsme dosadili a vyřešili (b). Nic speciálního. Vím že tu je hodně zlomků, ale pokud se jimi propracujete, zlomky fungují dobře. A mohl jsem vyřešit (a) a (b). Přidám 23 kusů a mám celkem 71 kusů ovoce. Myslím si, že teď jste připravení zkusit nějaké složitější poměrové úkoly. Bavte se!
video