Algebra: Poměry
Přihlásit se
Algebra: Poměry (4/5) · 5:12

Příklad na výpočet poměru s algebrou Trošku obtížnější příklad na výpočet poměru

Navazuje na Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic.
Nyní máme základní znalosti o tom, co je poměr. Pojďme se podívat, zda můžeme vyřešit náročnější problémy. Máme třídu. Ta má 55 studentů. A také vím, že poměr chlapců a děvčat… Napíši to tímto způsobem, chlapci ku děvčatům je 4 ku 7. Chci vědět, kolik děvčat musím přidat, abych dostal poměr 1 ku 2. A toto je poměr chlapců ku děvčatům. Nebudu vám měnit poměr. Nyní pro každé 4 chlapce mám 7 dívek. Chci přidat nějaké dívky, takže poměr se změní na: pro každého chlapce mám 2 dívky. Jak to můžu udělat? Vzpomeneme-li si na základní video o poměrech, první, co můžeme udělat, víme celkové číslo studentů. A známe poměr. Možná nám to pomůže zjistit počet chlapců a dívek, které nyní máme. Náš aktuální poměr je 4 ku 7. Takže chlapci ku dívkám je nyní rovno 4 ku 7. Co to znamená? To znamená, že pokud přidáte k těmto dvěma, z každých 11 studentů jsou 4 chlapci a 7 dívek. Jsou zde 4 chlapci a 7 dívek. To je to, co nám tento poměr říká. Dejte 11 studentů… Rozdělíš-li tuto třídu na několik skupin, tak pro každou skupinu 11 studentů budete mít 4 chlapce a 7 dívek, to je celé, co mi to říká. Pro každých 11 studentů, 4 chlapce a 7 dívek. Pokud je rozdělíš, každá skupina bude mít stejný počet chlapců a dívek. Kolik skupin o 11 studentech zde jsou? Je zde 55 studentů. Máme celkem 55 studentů. A my je rozdělíme na skupiny po 11. Každá skupina bude mít stejné číslo chlapců a dívek. Máme 11 skupin. Promiňte, rozdělíme po 11 studentech ve skupině. Kolik skupin po 11 studentech budeme mít? To znamená, že máme 5 skupin s 11 studenty. A toto cvičení jsme již dělali. Každá skupina má 4 chlapce a 7 dívky. Máme 5 skupin, každá z nich má 4 chlapce, to znamená, že máme 5 krát 4, což je rovno 20 chlapcům. A máme 5 krát 7, máme 5 skupin, 5 krát 7. To je rovno 35 dívkám. A čísla sečteme. 20 plus 35 je 55. A 20 ku 35 je rovno 4 ku 7. Takže to všechno fungovalo. To je vše co nyní máme. Nyní přidáme dívky do třídy, abychom změnili poměr. Pojďme to udělat. Nyní máme 20 chlapců. Máme 20 chlapců. A máme 35 dívek. To jsme zrovna spočítali. A přidám nějaké dívky do třídy. Přidám nějaké dívky do třídy a můj nový poměr, poté co jsem přidal ‚g‘ dívek do třídy, můj nový poměr bude 1 ku 2. Takže mám rovnici s jednou neznámou, můžu to vyřešit. Můžete to skoro udělat ve své hlavě. 20 ku čemu je jako 1 ku 2? Můžete říct: 1 je polovina 2, 20 je polovina 40. Můžete říct: „Aha, to je 40. Takže ‚g‘ bude rovno 5.“ Takhle to můžete vyřešit v hlavě. Pokud to chcete dělat algebraicky, můžete násobit křížem. Dostanete 35 plus g krát 1. Dostanete 35 plus g je rovno 2 krát 20, je rovno 40, což je v podstatě to, co jsme udělali v hlavě. Řekli jsme: „Hej, tahle věc musí být rovna 40.“ Takže pokud odečtete 35 od obou stran, dostanete g je rovno 5. Pokud přičtete 5 dívek do vaší třídy, budete mít 40 dívek. Poté budete mít 40 dívek. A máte 20 chlapců. A váš poměr je 20 ku 40, což je 2 ku 4, což je stejné jako 1 ku 2. A vyřešili jsme náš problém.
video