Algebra: Absolutní hodnota
Přihlásit se
Algebra: Absolutní hodnota (2/5) · 2:40

Rovnice s absolutní hodnotou 2 Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Poměry.
video