Algebra: Absolutní hodnota
Přihlásit se
Algebra: Absolutní hodnota (1/5) · 1:59

Absolutní hodnota celých čísel Určení absolutní hodnoty x, když x = 5, x = -10, x = -12. Znázornění na číselné ose.

Navazuje na Algebra: Poměry.
video