Algebra: Mocniny a odmocniny
Přihlásit se
Algebra: Mocniny a odmocniny (3/3) · 2:19

Kladné a záporné exponenty Zjednodušení výrazu s exponentem a dosazení konkrétních čísel

Navazuje na Algebra: Absolutní hodnotu.
Přepište daný výraz jako součin kladných exponentů a vyřešte, kdy se daný výraz s podmínkou x = 2 Máme zadáno následující: x na mínus 3 krát 5 na mínus 2 a x na 2 Zásadní věcí je si uvědomit, co znamená "něco", na mínus-tou, je to úplně stejné jako 1 lomeno "něco", akorát s kladným exponentem Takže 'x' na mínus 'a' je stejné jako 1 lomeno 'x' na 'a' S použitím této znalosti můžeme jednoduše počítat náš příklad 'x' na mínus 3 třetí Můžeme přepsat jako 1 lomeno 'x' na 3 Potom 5 na -2, je stejné jako 1 lomeno 5 na 2 a nakonec 'x' na 2 Vynásobíme jmenovatele a čitatele, kde máme 1 krát 1 krát 'x' Což se rovná 'x' na 2 Konečně jmenovatel, kde máme 'x' na 3 a 5 na 2 5 na 2 je 25 a zde můžeme říci, že je skrytá 1 Je to stejné jako 'x' na 2 lomeno 1 Ve jmenovateli máme 25 krát 'x' na 3 Jmenovatel je 25 'x' na 3 Zde však můžeme zjednodušit ještě více Jak čitatele tak jmenovatele můžeme ještě dělit výrazem 'x' na 2 'x' na 2 děleno 'x' na 2 je 1 'x' na 3 děleno 'x' na 2 se rovná 'x' Zde se dají použít další pravidla pro počítání s exponenty 'x' na 2 lomeno 'x' na 3 je stejné jako, 'x' na 2 mínus 3, což se rovná 'x' na mínus 1 Ale jak jsme si ukázali na začátku 'x' na mínus 1 můžeme napsat jako 1 lomeno 'x' Jakkoli budeme řešit daný výraz, vždy bychom měli dojít k výsledku, který bude totožný s tímto Takže když to zjednodušíme máme 1 lomeno 25'x' V zadání je taktéž podmínka k řešení, kdy 'x' = 2 Když dosadíme za 'x' 2, příklad vyhodnotíme jako 1 lomeno 25 krát 2, což je rovno 50 A jsme s naším příkladem hotovi! Právě jsme přepsali výraz jako součin kladných exponentů Což můžeme vidět zde Všechny exponenty jsou nyní kladné a poté jsme použili i podmínku a vyhodnotili výraz Náš výsledek je 1 lomeno 50
video