Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (1/11) · 7:02

Logaritmy Úvod do logaritmů. Vysvětlení, že logaritmy jsou jen vyjádřením exponentu, na který musíme umocnit základ, abychom získali jiné číslo.

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Pojďme se naučit něco o úžasném světě logaritmů. Pracovat s exponenty už umíme. Když řeknu 2 na 4, co to znamená? Znamená to 2 krát 2 krát 2 krát 2. 2 je násobena nebo opakovaně násobena čtyřikrát, takže 2 krát 2 je 4 krát 2 je 8, krát 2 je 16. Ale co když se na věc podíváme z jiného úhlu pohledu? Víme, že 16 je mocnina 2. My ale chceme vědět jaká mocnina. Například začnu s 2. Umocním ji na nějakou mocninu. Jaká to musí být mocnina, abych dostal 16? To jsme právě zjistili. 'x' musí být 4. A to je princip logaritmů. Najít mocninu, na kterou musíme umocnit, abychom dostali jiné číslo. Logaritmicky bychom to vyjádřili jako logaritmus o základu... Logaritmicky bychom to vyjádřili jako logaritmus o základu... Vysvětlím to trochu barvitěji. Logaritmus o základu 2 Tu dvojku zamodřím... Logaritmus o základu 2 z čísla 16 se rovná čemu, nebo, v tomto případě, protože tady máme to 'x', se rovná 'x'. Oba tyto zápisy jsou naprosto ekvivalentní. Tento říká: „Když umocním 2 na ‚x‘, dostanu 16.“ A tento: „Na kolikátou musím umocnit 2, abych dostal 16. To něco dám rovno ‚x‘“ A vy řeknete: „Musíte to umocnit na 4.“ ‚x‘ je opět 4. Teď se pojďme podívat na další příklady logaritmických výrazů. Řekněme, že máme... Logaritmus o základu 3 z čísla 81. Kolik to bude? Na připomenutí, bude se to rovnat číslu, na které musíme umocnit 3, abychom dostali 81. Můžete to dát rovno ‚x‘ a přepsat tuto rovnici jako 3 na ‚x‘ se rovná 81. K čemu jsou logaritmy dobré? Uvidíte, že mají velmi zajímavé vlastnosti. Nemusíte nutně používat algebru. Pokud chcete říct, že ‚x‘ je mocnina, na kterou musíte umocnit 3, abyste dostali 81, je třeba použít algebru. S použitím jednoduchého logaritmického výrazu ji ani použít nemusíme. Není nutné říct, že je to ‚x‘. Stačí říct, že výsledkem je mocnina, na kterou musíme umocnit 3, abychom dostali 81. Mocnina, na kterou musíme umocnit 3, abychom dostali 81. Na kolikátou musíte umocnit 3, abyste dostali 81? Trochu si zaexperimentujeme. 3 na 1 je 3, 3 na 2 je 9, 3 na 3 je 27, 3 na 4, 27 krát 3 je 81. 3 na 4 je 81. ‚x‘ se rovná čtyři. Můžeme tedy říct... Logaritmus o základu 3 z čísla 81 je... Udělám to jinou barvou... ... se rovná 4. Uděláme ještě několik příkladů. Zkuste si to sami, ať to pochopíte. Vezměme větší číslo, třeba logaritmus o základu 6 z čísla 216. Kolik to bude? Ptáme se: „Na kolikátou musíme umocnit 6, abychom dostali 216?“ 6 na 1 je 6, 6 na 2 je 36, 36 krát 6 je 216. To je rovno 216. Takže 6 na 3 je 216. Když někdo řekne: „Na kolikátou musím umocnit 6, tento základ, abychom dostali 216?“ To bude 3. 6 na 3 je 216. Poďme na další. Logaritmus o základu 2 z čísla 64. Kolik to bude? Bude to mocnina, na kterou musíme umocnit 2, Bude to mocnina, na kterou musíme umocnit 2, abychom dostali 64. 2 na 1 je 2, 2 na 2 je 4, 8, 16, 32, 64 Tohle je 2 na 6, což je 64. Takže když vyhodnocujete tento výraz, ptáte se: „Na kolikátou musím umocnit 2, abych dostal 64?" Musíte to umocnit na 6. Udělám teď něco jednoduššího, nebo možná ne, záleží na úhlu pohledu. Kolik je logaritmus o základu 100 z čísla 1? Chvíli se nad tím zamyslete. 100 je index, takže je to logaritmus o základu 100 z čísla 1. To je jedna možnost jak to brát, dám 1 do závorek. Kolik to bude? To vyhodnotíme jako: „Na kolikátou musíme umocnit 100, abychom dostali 1?“ Napíšeme to jako rovnici. Když to dáme rovno „x“, znamená to: 100 na kolikátou je 1? Cokoli na 0 je 1. V tomto případě je tedy „x“ rovno 0. Logaritmus o základu 100 z čísla 1 je tedy 0. Logaritmus o libovolném základu z čísla 1 je 0, protože cokoliv umocněno na 0, a teď nemyslíme 0, je rovno 1. Jakékoliv číslo různé od nuly umocněné na 0 je 1.
video