Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (6/11) · 4:20

Zajímavější logaritmické výrazy Examples of logarithms that evaluate to fractional and negative values.

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Pojďme si procvičit logaritmy o něco více. Nejprve trochu opakování... Pojďme spočítat logaritmus osmi se základem dvě. Jak na to? Logaritmus nám vyhodnotí mocninu, na kterou musíme umocnit náš základ. Na kterou musím umocnit dvojku, abych dostal osmičku. Takže - dvě na prvou jsou dvě, dvě na druhou jsou čtyři, dvě na třetí je osm. Takže toto bude rovno osmi. Dobrá, podobné příklady jsme probírali v minulém videu. Pojďme na něco trochu zajímavějšího... Kolik je... ...(dám tomu jinou barvu)... kolik je logaritmus dvou se základem osm? To je zajímavější. Dám vám několik vteřin na rozmyšlenou. Ptáme se, jakým exponentem musím umocnit osmičku, abych dostal dvojku. Pojďme se nad tím zamyslet trochu jinak. Můžeme říct, že osm nějak umocním - a to číslo, na které osmičku umocním, je v podstatě to, co nám říká logaritmus. Osm na nějakou mocninu se bude rovnat dvěma. Tedy pokud 2 na třetí je 8, potom 8 na jednu třetinu budou 2. 'x' je tedy jedna třetina. 8 ^ (1/3) = 2. Nebo můžete říct, že třetí odmocnina z osmi jsou dvě. Tedy v tomto případě 'x' je jedna třetina. Tento logaritmus bude vyhodnocen jako jedna třetina. Úžasné. Pojďme to trochu zamíchat. Řekněme, že máme logaritmus se základem 2 a místo 8 sem dáme jednu osminu. Dám vám opět několik vteřin na rozmyšlenou. Logaritmus nám říká, na jaký exponent musím umocnit dvojku, abych dostal jednu osminu. Takže pokud napíšeme, že tento výraz je roven 'x', v podstatě říkáme - 2 na 'x' je rovno jedné osmině. Víme, že dvě na třetí... ...hned to zapíšu... Víme, že dvě na třetí je osm. Pokud chceme dostat jednu osminu, což je převrácená hodnota osmi, musíme dvojku umocnit na minus třetí. Dvě na minus třetí je jedna lomeno dvě na třetí. Což je to samé jako jedna osmina. Pokud se tedy ptáme: "Na jaký exponent musím umocnit dvojku, abych dostal jednu osminu?" Musíme jí umocnit na minus třetí. Tedy 'x' se rovná minus 3. Tento logaritmus bude vyhodnocen jako minus 3. Teď to pojďme opravdu zamotat. Kolik by byl logaritmus jedné poloviny se základem osm? Kolik to bude? Trochu vám to nejprve osvětlím, abychom měli s čím pracovat. Tedy jako vždy - ptáme se: "Na kolikátou musím umocnit osmičku, abych dostal jednu polovinu?" Trochu se nad tím zamysleme. Už víme, že osm na jednu třetinu je rovno dvěma. Pokud zde chceme mít převrácenou hodnotu dvojku, musíme pouze umocnit osmičku na minus jednu třetinu. Zapíšu to - osm, na minus třetí, bude rovno jedné lomeno osm na třetí a už víme, že třetí odmocnina z osmi neboli osm na jednu třetinu je rovno dvěma. To se rovná jedné polovině. Čemu se tedy rovná logaritmus jedné poloviny se základem osm? Exponent, kterým musím umocnit osmičku, abych dostal jednu polovinu, je minus jedna třetina. Doufám, že jste si to užili stejně, jako já.
video