Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (7/11) · 1:27

Logaritmické rovnice Logaritmické rovnice

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Převeďte logaritmus o základu čtyři ze dvou rovná se jedna polovina na exponencil\ální rovnici. Logaritmus nám říká, když se podíváme na tuto část, logaritmus nám říká: Na jaký exponent musím umocnit můj základ, tedy na co musím umocnit čtyřku, abych dostal dvojku? Tedy na jaký exponent musím umocnit základ, abych dostal dvojku? Tato rovnice napsaná jako logaritmická rovnice nám říká: Musím umocnit čtyřku na jednu polovinu, abycho dostal dvojku. Kdybychom chtěli napsat exponenciální rovnici, můžeme říct: Když umocníme čtyřku (tuto čtyřku, to je náš základ), na tento exponent, na jednu polovinu, bude se to rovnat dvoum. A máme hotovo. Napsali jsme stejnou rovnici jako exponencií\ální rovnici. Jestliže přemýšlíme o hodnotě logaritmu, musíme postupovat takto: Co dostaneme, když umocníme čtyřku na jednu polovinu? Dostaneme dvojku když umocníme čtyřku na jednu polovinu. Toto nám říká: Na kolikátou musíme umocnit čtyřku, abychom dostali dvojku? A pak se toto rovná jedné polovině. Tudíž logaritmus nám říká: Na kolikátou musíme umocnit základ, abychom dostali to, co je uvnitř logaritmu? Toto říká: Co dostaneme, když umocníme čtyřku na jednu polovinu?
video