Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (8/11) · 2:00

Logaritmické rovnice 2 Logaritmické rovnice 2

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Máme převést deset na druhou rovná se sto na logaritmickou rovnici. Jestliže si vezmeme za základ deset -- tedy budeme psát deset žlutě -- Jestliže umocníme deset na exponent dva, dostaneme sto. Když děláme logaritmus, je to trochu jako opak tohoto. Můžeme o tom přemýšlet i takto: Logaritmus říká: "Na co musíme umocnit základ, abychom dostali 100?" Takže napíšeme logaritmus o základu deset ze sta -- napsal jsem desítku trochu větší než je obvyklé, raději to přepíši-- logaritmus o základu deset ze sta, toto nám říká na kolikátou musím umocnit desítku (náš základ), abychom dostali sto? A to víme z tohoto a pravděpodobně byste to věděli i kdybychom si toto nenapsali, musíme to umocnit na druhou. Takže toto se rovná dvěma. V exponenciální rovnici říkáme, že umocníme základ deset na druhou, a dostaneme sto. V logaritmické rovnici říkáme, že exponent, na kolikátou musíme umocnit deset abychom dostali sto, se rovná dvěma. Obě tyto rovnice nám říkají úplně stejnou věc. Abychom si ujasnili terminologii, v obou těchto případech desítce říkáme základ, toto je základ, a v obou případech dvojka -- myslím, že to už víte, dvojce říkáme exponent. A sto je to, co dostaneme, když umocníme základ na exponent. Takže toto jsou dva způsoby jak můžeme napsat to, že deset na druhou je sto.
video