Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (10/11) · 1:09

Výpočet přirozeného logaritmu Výpočet přirozeného logaritmu pomocí kalkulačky

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Najděte s pomocí kalkulačky přirozený logaritmus čísla 3, odpověď zaokrouhlete na setiny. Připomeňme si, že přirozený logaritmus čísla 3 je logaritmus při základě ´e´ čísla 3. Neboli exponent, na který musím umocnit ´e´, abych dostal 3. A 3 je o něco více než ´e´. ´e´ je 2, 71... Takže 3 je o něco víc než ´e´. Takže předpokládám, že to bude 1, něco... Vezměme si kalkulačku a pojďme to spočítat. Přirozený logaritmus, je tohle tlačítko ´ln´. Řekl bych, že je to z francouzského ´log naturelle´ nebo tak něco. Takže přirozený logaritmus čísla 3 je 1, a pak zaokrouhlit na setiny... Takže 1, 09 a na místě tisícin je 8, což je větší nebo rovno 5, takže to zaokrouhlíme nahoru. Zaokrouhlíme 9 nahoru, což nás dostane na 10. Takže 1, 10. Přibližně se to rovná 1, 10, když jsme zaokrouhlili na setiny.
video